XXXV sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-09-27, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 6 odjęcia uchwały w sp...)Głosowanie (Dodanie w punkcie 7 podjęcia uchwały w s...)Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady G...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ponownego roz...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr ew. 631 położonej w obrębie Łasieczniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami Rady Gminy.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie sesji.