Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2021-09-17, godz. 09:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

5.Omówienie projektu Porozumienia przedstawionego przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice dotyczące przejęcia fragmentu drogi gminnej nr 115008E we wsi Wólka Łasiecka.

6.Wypracowanie rekomendacji dla Rady Gminy Bolimów w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w miejscowości Łasieczniki.

7.Omówienie pisma z dnia 3 lipca 2021r. w sprawie utworzenia dojazdu do zbiornika retencyjnego w Joachimowie Mogiłach.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.