Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2021-09-01, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Omówienie pisma z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie ponowienia skargi oraz wniosku skierowanego do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.Omówienie pisma z dnia 3 lipca 2021r. w sprawie utworzenia dojazdu do zbiornika retencyjnego w Joachimowie Mogiłach.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.