Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-08-27, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Analiza materiałów na sesję Rady Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 30 sierpnia 2021r.

6.Zamknięcie posiedzenia.