XXXIII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-07-30, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Dodanie w punkcie 5 uchwały w sprawie us...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Bolimów, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2021r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady G...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bolimów porozumienia międzygminnego z Gminą Wiskitki w sprawie powierzenia Gminie Bolimów zadań Gminy Wiskitki z zakresu zaopatrzenia w wodę.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolimów na rok szkolny 2021/2022

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

6.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

7.Zamknięcie sesji.