Komisja Oświaty

w dniu 2021-08-02, godz. 18:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Zapoznanie się z pismem z dnia 8 lipca 2021 w sprawie rezygnacji z prowadzenia Gminnego Klubu Sportowego „Rawka Bolimów”.

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.