Komisja skarg wniosków i petycji

w dniu 2021-07-07, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5.Omówienie pisma z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego aktualnej sytuacji organizacyjnej i finansowej w Żłobku w Kurabce.

6.Omówienie pisma z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia dóbr osobistych.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.