Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-06-21, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Kontynuacja komisji wyjazdowej z dnia 24 marca 2021r. oraz wypracowanie wniosku w sprawie przejęcia przez Lasy Państwowe odcinka drogi gminnej nr 115008E w Wólce Łasieckiej (działka nr ew. 207).

5.Sprawy różne.

6.Zamknięcie posiedzenia.