Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-06-21, godz. 15:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Analiza materiałów na sesję Rady Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 25 czerwca 2021r.

6.Ustalenie składów osobowych poszczególnych Komisji Rady Gminy Bolimów.

7.Zamknięcie posiedzenia.