Komisja Rewizyjna

w dniu 2021-05-27, godz. 08:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Sprawozdanie z poszczególnych jednostek OSP.

5.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z wypracowaniem wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.