Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2021-05-19, godz. 14:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacje o stanie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Bolimów.

5.Kontynuacja komisji wyjazdowej z dnia 24 marca 2021r. oraz wypracowanie wniosku w sprawie przejęcia przez Lasy Państwowe drogi gminnej nr 115008E w Wólce Łasieckiej.

6.Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy zaplanowaną na dzień 24 maja 2021r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.