Komisja skarg wniosków i petycji

w dniu 2021-05-19, godz. 12:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza petycji, która wpłynęła do komisji w dniu 12 maja 2021r. w sprawie utworzenia dwóch klas I w Szkole Podstawowej w Bolimowie.

5.Analiza pism, które wpłynęły do komisji w sprawie protestu dotyczącego budowy myjni bezdotykowej.

6.Analiza materiałów na sesję Rady Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 24 maja 2021r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.