Komisja Oświaty

w dniu 2021-04-19, godz. 16:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza potrzeb oświaty: - dowożenie uczniów (klasy I-III) - działanie świetlicy szkolnej, - prace remontowe.

5.Analiza pracy GOK z uwzględnieniem działalności w terenie: - działalność Rady Programowej, - działalność orkiestry dętej.

6.Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy Bolimów.

7.Sprawy różne

8.Zamknięcie posiedzenia.