Komisja Rewizyjna

w dniu 2021-03-25, godz. 08:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wydatki gminy na utrzymanie jednostek OSP.

5.Sprawozdanie z poszczególnych jednostek OSP.

6.Potrzeby jednostek OSP.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.