Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

w dniu 2021-03-17, godz. 13:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacja o obecnie realizowanych i planowanych inwestycjach w gminie.

5.Omówienie materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 22 marca 2021r.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.