Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-03-08, godz. 17:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Przedstawienie sprawozdania z wyników konsultacji społecznych dotyczących budowy węzła autostradowego na skrzyżowaniu autostrady A2 i drogi wojewódzkiej 705 oraz konsultacji dotyczących nadania miejscowości Bolimów statusu miasta.

6.Zamknięcie posiedzenia.