I sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2018-11-21, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji.

2.Złożenie ślubowania przez radnych.

3.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad)

4.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bolimów: a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania; b) omówienie Regulaminu głosowania; c) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy; d) przeprowadzenie głosowania; e) ogłoszenie wyników głosowania.

5.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bolimów a) powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania b) omówienie Regulaminu głosowania c) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy d) przeprowadzenie głosowania e) ogłoszenie wyników głosowania.

7.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

8.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.