Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

w dniu 2021-01-18, godz. 14:30

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji.

5.Analiza projektu budżetu Gminy Bolimów na 2021 rok.

6.Sprawy różne.

7.Zamknięcie posiedzenia.