XXVIII sesja Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-01-18, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Omówienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Omówienie i przyjęcie proponowanego porz...)

3.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy węzła autostradowego na skrzyżowaniu autostrady A2 i drogi wojewódzkiej 705.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Bolimów statusu miasta.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

5.Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.

6.Zamknięcie sesji.