Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

w dniu 2021-01-20, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

5.Analiza materiałów na sesję Rady Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 1 lutego 2021r.

6.Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2020r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.