Komisja skarg, wniosków i petycji

w dniu 2020-12-18, godz. 10:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Podsumowanie pracy komisji w 2020r oraz analiza pism, które wpłynęły do komisji.

5.Analiza i omówienie petycji złożonej w dniu 10 grudnia 2020r. dotyczącej poniesienia kosztów prawnych i finansowych przez producentów szczepionek w przypadku powikłań poszczepiennych.

6.Analiza budżetu gminy zaproponowanego na 2021 rok oraz wypracowanie wniosków.

7.Analiza materiałów na sesję Rady Gminy Bolimów zaplanowaną na dzień 21 grudnia 2020r.

8.Sprawy różne.

9.Zamknięcie posiedzenia.