Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-12-09, godz. 13:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Informacje z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

5.Wnioski i propozycje do budżetu na 2021 rok.

6.Zapoznanie z projektem budżetu gminy na 2021 r.

7.Informacja z działalności referatu.

8.Analiza pism jakie wpłynęły do Komisji z gmin Wiskitki, Skierniewice, Nowa Sucha w sprawie realizacji gospodarki odpadami.

9.Analiza pisma, jakie wpłynęło do Komisji w dniu 13 października 2020r. w sprawie podania sołectwa Ziąbki.

10.Sprawy różne.

11.Zamknięcie posiedzenia.