Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bolimów

w dniu 2020-12-08, godz. 08:00

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.Wnioski i propozycje do budżetu gminy na 2021 rok.

5.Informacja dotycząca uchybień stwierdzonych w czasie kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową z lat 2018-2019 z dnia 19 października 2020r. i podjętych w związku z tym działań naprawczych.

6.Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy Bolimów w 2020 r.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie posiedzenia.